Fauqiya

Fauqiya

The baby girl name Fauqiya represent unique meaning, High Grade, is common among urdu ethenicity or origin.


Map Of Urdu Origin