Kjetil

Kjetil

The baby boy name Kjetil represent unique meaning, Variant of KETIL., is popular among norwegian ethenicity or origin.


Map Of Norwegian Origin