Tikki

Tikki

TAY-Kiy, Ti-ki

The human name Tikki represent unique meaning "Wooden image of a god • Waterfall • Truthful • Bad-good Personality", is popular among ethenicity or origin polynesian.

The name pronounce as TAY-Kiy, Ti-ki, the name contain around 2 syllables in pronouciations.

The name Tikki has variations of Tikki, Teke, Teekee, Teeki

Tikki name is also found in Polynesian, Maori, Japanese, Hawaiian and Hebrew origin


Map Of Polynesian OriginPostcard For Baby Name Tikki

Baby Name Poster For Tikki